Show simple item record

The Rationalization of Production Part of Injection Pump

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorHavel, Mariancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:56Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:56Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHAVEL, M. Racionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other33852cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8120
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu pístů a elementů vstřikovacích čerpadel v závislosti na zlepšení jakosti finálních výrobků. Dnešní technologie využívající převážně jednoúčelové stroje, u kterých je kvalita výroby výrazně závislá na schopnostech a činnosti pracovníka, bude nahrazena moderními obráběcími centry a CNC stroji pro broušení všech funkčních částí pístů s návazností na moderní měřící zařízení. Tyto výrobní stroje s podporou měřicích přístrojů zvýší produktivitu výroby a celkovou jakost vyráběných dílců.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the rationalization of the production process of plungers and elements of injection pumps in relation to improving the quality of the final products. Today’s technology, which mainly uses single-purpose machines where the production quality markedly depends on the abilities and activities of the operator, will replaced by modern machining centres and CNC machines for grinding all functional parts of the plungers, coupled with modern measuring devices. These production machines with the support of measuring devices will improve the productivity of production and the general quality of the produced components.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRacionalizace výrobycs
dc.subjectvstřikovací čerpadlocs
dc.subjectpístcs
dc.subjectelementcs
dc.subjectobráběcí centrumcs
dc.subjectRationalization of the productionen
dc.subjectinjection pumpen
dc.subjectplungeren
dc.subjectelementen
dc.subjectmachining centreen
dc.titleRacionalizace výroby dílů vstřikovacích čerpadelcs
dc.title.alternativeThe Rationalization of Production Part of Injection Pumpen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:13cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33852en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:02:55en
sync.item.modts2020.03.31 06:17:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProkop, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomat seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Co je to zbytkové pnutí, je to správný termín? Otázka 2: Jaká je koncentrace brusiva u použitého brousícího kotouče? Otázka 3: Co je to integrita povrchu? Otázka 4: Výrobní náklady? Otázka 5: Co mělo největší vliv na úsporu času?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record