Show simple item record

Liquidation of Business Company

dc.contributor.advisorKopřiva, Jancs
dc.contributor.authorOrletová, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:50:56Z
dc.date.available2018-06-11cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationORLETOVÁ, J. Likvidace obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11152cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81242
dc.description.abstractTato práce popisuje proces likvidace, který předchází ukončení podnikání. Abych přiblížila průběh likvidace společnosti v praxi, popisuji v praktické části diplomové práce činnost likvidátora v akciové společnosti, která vstoupila do likvidace. U společnosti byly pozměněny veškeré identifikační údaje firmy včetně figurujících jmen. Zmiňuji i možnost předlužení a způsob postupu likvidátora v této situaci. Cílem práce bylo popsat postup likvidace společnosti, upozornit na možné problémy, které se při provádění likvidace vyskytují a pokusit se nalézt některá možná řešení.cs
dc.description.abstractThis Master's thesis describe process of liquidation which precluding disappearance of the enterprise. As a result is to show this action in reality. The practical part of this thesis contains activities of liquidator in the joint-stock company. The thesis refers to possibility of bankruptcy the company and the liquidator's procedure in this situation. The goal of this thesis is describing the procedure of liquidation, direct the attention to mentioned problems that could occur during liquidation and trying to find some solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectlikvidace likvidátor obchodní společnostcs
dc.subjectliquidation liquidator Business Companyen
dc.titleLikvidace obchodní společnostics
dc.title.alternativeLiquidation of Business Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-11-13:39:39cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11152en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:37:17en
sync.item.modts2020.03.31 02:25:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNěmčanská, Ivacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Václav Zeman (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record