Now showing items 1-10

a následně je představen nový marketingový mix společně se strategií této expanze. (1)
a to především svou velikostí. Proto je nutné (1)
aby se společnost na tento zásadní krok expanze na tak velký a neznámý trh důkladně připravila. V práci jsou představeny interní i externí analýzy (1)
Cílem diplomové práce je vyhodnotit možnost expanze společnosti Citylife Nottingham na nový trh v Londýně a navrhnout vhodnou strategii této expanze. Společnost má již zkušenosti v Nottinghamu (1)
Expansion strategy (1)
kde je jejich koncept úspěšný a klienty oblíbený. Ačkoli je zde předpoklad pro úspěch na tomto novém trhu (1)
které jsou vyhodnoceny (1)
Leeds a Sheffieldu (1)
Londýn se od těchto měst značně liší (1)
Market Development (1)