Poslední příspěvky

 • Rozšíření 3D tiskárny o speciální tiskovou hlavu 

  Helienek, Matúš
  Témou tejto práce je rozšírenie 3D manipulátora, ktorý slúži na 3D tlač. Jeho vylepšenie sa týka novej tlačiacej hlavy, ktorá bude schopná dosiahnuť rôzne farebné odtiene pri mixovaní až troch materiálov. Zariadenie je ...
 • Autonomní univerzální stroj pro odstraňování volných nečistot na montážních linkách světlometů 

  Pařízek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem autonomního univerzálního stroje pro odsávání volných nečistot na montážních linkách světlometů na základě požadavků zákazníka a norem pro bezpečnost a ergonomii. Součástí ...
 • Simulace hluku vyzařovaného jednostupňovou převodovkou 

  Motl, Daniel
  Úroveň hluku a vibrací převodovek je dnes jedním z důležitých parametrů pro zákazníky. Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním akustického chování a přínosem modelování na návrh zařízení pomocí metody konečných prvků. ...
 • Technický demonstrátor čtyřdobého zážehového nepřeplňovaného motoru 

  Chovanec, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového motoru, který slouží jako technický demonstrátor čtyřválcového nepřeplňovaného zážehového motoru Mazda Skyactiv-G. Úvod práce se zabývá konstrukcí nepřeplňovaných ...
 • Návrh měřícího korečku kolesového rypadla KR400Nk 

  Urbánek, Michal
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením měřícího korečku kolesového rýpadla KR400Nk. Hlavní částí této práce je pevnostní výpočet nosné konstrukce a měřícího korečku, která je provedena pomocí metody konečných prvků. ...
 • Konstrukční studie axiálních bezucpávkových čerpadel 

  Dobrovolný, Martin
  V první části práce je uvedena stručná rešerše axiálních hydraulických strojů a základní postupy potřebné k návrhu hydraulického stroje. Druhá část práce je věnována měření charakteristiky axiálního čerpadla s prstencovým ...
 • Motocyklový rotační motor 

  Slíva, Jakub
  Diplomová práce pojednává o návrhu rotačního motoru typu Wankel pro použití v motocyklu o výkonu 70 – 80 kW. Pro motor jsou navrženy základní geometrické parametry rotoru a kanálů. Výkonové parametry jsou poté prověřeny ...
 • Optimalizace UHV SEM pro studium nanostruktur v širokém rozsahu teplot 

  Axman, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací ultravakuového elektronového mikroskopu – UHV SEM, který je vyvíjen v rámci projektu Amispec ve spolupráci VUT, ÚPT AV ČR a firmy Tescan Brno, s.r.o. Teoretická část se ...
 • Měřicí stanice v automatické obráběcí lince 

  Fúsek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá využitím měřicích stanic v automatických obráběcích linkách. Je uveden přehled metod měření strojírenských výrobků ve strojírenské praxi, se zaměřením na automatizaci měření. Rozebrány jsou základní ...
 • Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu 

  Zbořil, Jan
  Tématem této diplomové práce je design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky stroje, ale zároveň přichází s invenčním řešením, jak lépe zpřístupnit ozařování onkologicky ...
 • Regenerace tepla a vody při sušení papíru 

  Milko, Michal
  Diplomová práca s názvom Regenerace tepla a vody pri sušení papíru sa zaoberá využitím teplého odpadného vzduchu, ktorý je ventiláciou odvetrávaný počas procesu sušenia papiera v papierni. Ďalej sa detailne venuje návrhu ...
 • Návrh řetězového vlečníku s vytvářením dávky tyčí 

  Horký, Pavel
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí zařízení pro manipulaci a přípravu dávky čtvercových ocelových tyčí. V úvodu práce je popsán princip současných zařízení, v následujících kapitolách jsou popsány nejdůležitější části ...
 • Návrh a realizace experimentálního zařízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků 

  Novotný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací experimentálního zařízení pro výzkum v oblasti určování zbytkových napětí vzorků s nerovnoměrně rozloženým profilem napětí po tloušťce vzorku. Byla provedena ...
 • Návrh zařízení pro úpravu mikroklimatu v rekonstruovaném rodinném domě 

  Vacenovský, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu zařízení pro úpravu mikroklimatu v rodinném domě. První část obsahuje analýzu tepelných ztrát před a po zateplení. Na základě této analýzy je navržena otopná soustava, včetně potřebných technických ...
 • Paroplynové zařízení se vznětovým spalovacím motorem 

  Bouše, Richard
  Diplomová práce pojednávající o možnosti zvýšení účinnosti energetických bloků se spalovacími motory za pomoci kombinace Sabatova a Rankine-Clausiova cyklu do paroplynového cyklu. V práci je stručně popsán princip funkce ...
 • Deformační a napěťová analýza lebečních fixátorů 

  Klištinec, Dávid
  Zranenia hlavy si často vyžadujú lekársku starostlivosť, pri ktorej dochádza k stabilizácii alebo náhrade poškodeného tkaniva. Pre tento účel slúži kranioplastika, ktorá prinavracia pacientovi ochranný a kozmetický výsledok. ...
 • Vliv zbytkových napětí na kontaktní porušování keramických laminátů 

  German, Roman
  Prítomnosť tlakových či ťahových teplotných reziduálnych napätí vo vrstvách keramického laminátu, vznikajúcich dôsledkom rôznej objemovej zmeny materiálov jednotlivých vrstiev pri chladnutí z teploty slinovania, môže výrazne ...
 • Sací a výfukové potrubí motoru pro nákladní automobil 

  Koksa, David
  Diplomová práce se zabývá sestavením termodynamického modelu vznětového motoru pro nákladní automobil. Po vytvoření modelu jsou na základě simulací navrženy nové sací a výfukové potrubí. Navržené varianty potrubí jsou ...
 • Stanovení nejistoty měření nano-CMM 

  Brlica, Pavel
  Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke ...
 • Studium nikl-silicidové vrstvy vytvořené přetavením Ni Si vrstvy nanesené elektrochemicky 

  Petr, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá možností vytvoření kompaktní nikl-silicidové vrstvy na austenitických substrátech. Teoretická část obsahuje popis různých povrchových úprav, dělení silicidů, a základní principy elektronového ...

Zobrazit další