Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrostrukturní stabilita heterogenních svarů wolfram - ODS 

    Adam, Ondřej
    Diplomová práce je zaměřena na mikrostrukturní stabilitu heterogenního svarového spoje ODS oceli a wolframu. Teoretická část shrnuje základní informace o struktuře a vlastnostech ODS ocelí a popisuje metody spojování těchto ...