• Návrh interiérového svítidla v trendu Human Centric Lighting 

    Ruml, Filip
    Hlavními částmi jsou shrnutí současného stavu poznání v oboru Human Centric Lighting, optický návrh svítidla v softwaru LightTools a následné ověření funkčnosti navrženého svítidla na konkrétní aplikaci pomocí simulace ...