• Rekrystalizace automatové oceli studované technikou in-situ SEM/EBSD 

    Babinský, Tomáš
    Rekrystalizační žíhání bývá zařazováno při výrobě součástí z automatových ocelí za účelem zvýšení tažnosti tvářených polotovarů před tvářením na finální tvar. K pochopení dějů odehrávajících se během žíhání v materiálu je ...