Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh čištění energoplynu mokrou metodou 

  Vavříková, Petra
  Zplyňováním biomasy a odpadů je generován nízkovýhřevný plyn, který kromě výhřevných složek obsahuje i řadu znečišťujících látek. Diplomová práce se zabývá právě problematikou znečištění generovaného plynu a jeho čištění. ...
 • Návrh čištění odpadních plynů 

  Kubík, Michal
  Diplomová práce se zabývá problémem nečistot v odpadních a generovaných plynech. Tyto plyny jsou obvykle nízko výhřevné s poměrně vysokými obsahy nejrůznějších nečistot, které jsou hlavním problémem těchto plynných paliv. ...
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Zaidullina, Liliia
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou. Tato práce se soustředí na tři hlavní cíle. Prvním cílem je popsat kotel na odpadní teplo, jeho základní ...
 • Snížování energetické náročnosti obytného objektu 

  Drápal, Michal
  Diplomová práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty rodinného domu, možnými způsoby snižování této tepelné ztráty a důsledky nahrazení stávajícího zdroje tepla za plynový kon-denzační kotel nebo tepelné čerpadlo. V rešeršní ...
 • Výpočet tepelné bilance využití latentního tepla spalin pomocí kondenzátoru 

  Toman, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na výpočet kondenzátoru spalin vznikajících při spalování zemního plynu. V první části je zpracován stručný teoretický přehled rovnic popisujících blánovou kondenzaci a fyzikální vlastnosti ...