Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet zatížení a konstrukční návrh řízení 

    Lontras, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení dvoumístného letounu kategorie CS-23 Le-vel 2. Nejprve jsou provedeny výpočty zatížení jednotlivých řídících ploch s využitím postupu uvedeného ve starším znění předpisu CS-23. ...