Now showing items 1-1 of 1

  • Měřicí stanice v automatické obráběcí lince 

    Fúsek, Jakub
    Diplomová práce se zabývá využitím měřicích stanic v automatických obráběcích linkách. Je uveden přehled metod měření strojírenských výrobků ve strojírenské praxi, se zaměřením na automatizaci měření. Rozebrány jsou základní ...