Now showing items 1-1 of 1

  • Magnetotransportní vlastnosti FeRh nanodrátů 

    Fabianová, Kateřina
    Železo-rhodium (FeRh) je látka procházející magnetickou fázovou přeměnou prvního druhu z antiferomagnetické (AF) do feromagnetické (FM) fáze, ke které dochází při zahřátí materiálu nad teplotu fázové přeměny nebo působením ...