Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh hydrodynamické ucpávky axiálního čerpadla s prstencovým motorem 

  Jančík, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydrodynamické ucpávky axiálního čerpadla s prstencovým motorem, a to ve třech hlavních rovinách: rešeršní, simulační a experimentální. Rešeršní část přináší široké poznatky o ...
 • Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině 

  Zbavitel, Jan
  Práce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje ...
 • Vířivé čerpadlo, jako náhrada umělého srdce 

  Čápová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je navázání na výzkum vířivého čerpadla z předchozích let a jeho optimalizaci, skrze kterou je navržen druhý stupeň synchronního čerpadla, přičemž dohromady mají fungovat jako totální srdeční náhrada. ...