Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh centrálních pružicích jednotek náprav Formule Student 

    Hlaváč, Martin
    Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu centrální pružící jednotky na vůz kategorie Formula Student. Pomocí CFD simulací byly zjištěny aerodynamické vlastnosti vozu v závislosti na pozici odpružené hmoty. Kromě ...
  • Návrh řídícího algoritmu ABS pro nákladní vozidlo 

    Slepánek, David
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu ABS pro nákladní vozidlo. V první části je čtenář seznámen s historií a prvním použitím anti-blokovacího systému, jeho principy a hlavními funkcemi. Jsou zde také ...