Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv mikrostruktury na hodnoty KV mikrolegované oceli 694F60 

    Abaidullin, Ilgiz
    Předmětem této diplomové práce bylo najít příčiny rozptylu hodnot KV-46 výkovku zkušebního kotouče 540 – 170 mm, vyrobeného z oceli A694 F60, a to na základě experimentálních výsledků získaných metodami světelné a elektronové ...
  • Vliv trajektorie elektronového svazku na vlastnosti povrchu oceli 42CrMo4 

    Mikuš, Tomáš
    Práce se zabývá povrchovým kalením oceli 42CrMo4 elektronovým svazkem. Je studován vliv parametrů a zejména trajektorie elektronového svazku na výsledné vlastnosti a strukturu kalené vrstvy. Bylo zkoumáno kalení elektronovým ...