Now showing items 1-2 of 2

  • Využití odpadního tepla z rektifikace 

    Frank, Vojtěch
    Cílem práce je pomocí technické a technologické analýzy současného stavu produkce odpadního tepla v předmětném procesu rektifikace sestavit model energetické a materiálové bilance aparátu. S pomocí těchto výsledků následně ...
  • Zařízení pro testování termoelektrických modulů 

    Frank, Vojtěch
    Cílem této práce je navržení úprav existujícího experimentálního zařízení pro měření parametrů termoelektrických modulů, zkonstruovaného na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v ...