Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace zavěšení závodního vozidla 

    Gašpar, Dominik
    Práce se zabývá kinematickými vlastnostmi zavěšení vozidla a jeho podstatnými parametry, jeho analýzou a optimalizací pro využití na jízdu po nezpevněném povrchu. Následný rozbor změny kinematiky na jízdních simulacích ...