Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální stanovení vlivu kapaliny na kmitající těleso 

    Grešáková, Kristýna
    Tlumení kmitajícího tělesa či systému na vzduchu není snadné určit v konstrukční fázi návrhu. Ponorem tělesa do kapaliny je stanovení vlastní frekvence i tlumení ještě komplikovanější. Tato práce se zabývá experimentálním ...