Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza postupu posouzení shody těla převodníku kroutícího momentu se specifikací 

  John, Václav
  Diplomová práce se zabývá analýzou postupu posuzování shody těla převodníku krouticího momentu se specifikací. Jednotlivými cíli bylo analyzovat specifikaci dílu, stávající postup posuzování jeho shody s touto specifikací ...
 • Hodnocení kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů 

  Chabiniok, Pavel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci byla zpracována analýza možných způsobů kontroly ...
 • Měřicí doteky ve strojírenské metrologii 

  Böhm, Jakub
  V této diplomové práci je řešena problematika měřicích doteků ve strojírenské metrologii. Práce pojednává o adhezivním a dalších druzích opotřebení, které způsobují měřicí doteky během dynamického měření. Je zde vyhodnoceno ...
 • Stanovení nejistoty měření nano-CMM 

  Brlica, Pavel
  Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke ...
 • Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu 

  Kubín, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá významem testování plastových dílu v automobilovém průmyslu. Definuje základní principy a pojmy projektového řízení v rámci validace výrobků, specifikuje principy ve firemním prostředí ...
 • Využití parametrů textury povrchu pro posuzování shody a řízení procesu 

  Špačková, Magda
  Diplomová práce se zabývá využitím textury povrchu pro posuzování shody a řízení procesu. Cílem práce bylo vytvořit přehled parametrů textury povrchu, přehled metod posuzování shody a řízení procesu pomocí parametrů textury ...