Now showing items 1-1 of 1

  • Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny 

    Jeřábek, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ...