Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv parametrů odplyňování na kvalitu Al odlitků 

    Jeřábek, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů odplyňování v provoze slévárny a vlivem těchto parametrů na mechanické vlastnosti slitin typu Al-Si. V praktické části byl za pomoci plánovaného experimentu sledován ...