Now showing items 1-3 of 3

 • Experimentální stanovení zatížení letounu 

  Dratva, Jakub
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením pevnostních charakteristik letounu. Konkrétně je pomocí letového měření stanoven ohybový moment na křídle. V práci je zahrnuta teoretická báze pro tenzometrické měření ...
 • Výpočet zatížení a konstrukční návrh řízení 

  Lontras, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení dvoumístného letounu kategorie CS-23 Le-vel 2. Nejprve jsou provedeny výpočty zatížení jednotlivých řídících ploch s využitím postupu uvedeného ve starším znění předpisu CS-23. ...
 • Zástavba turbovrtulové pohonné jednotky do malého dvoumístného letounu 

  Kövér, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou zástavby turbovrtulového motoru do malého dvou-místného letounu. V první části práce jsou uvedeny důvody, proč je zástavba turbovrtulové po-honné jednotky do malého letounu zvažována. ...