Now showing items 1-2 of 2

  • Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních katalyzátorech 

    Vávra, Jan
    Diplomová práce je zaměřena na experimentálním snížení oxidů dusíku na speciálních katalyzátorech. Je využito nejnovějších a nejmodernějších technologií pro čištění spalin. Pomocí selektivní katalytické redukce se dosáhne ...
  • Tlakové ztráty nosičů katalyzátorů 

    Linda, Matúš
    Diplomová práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť sa zaoberá problematikou nakladania s odpadmi a jeho energetickým využitím v spaľovni odpadov. Sú spracované škodlivé látky vznikajúce spaľovaním, ako aj emisné ...