Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řízení životního cyklu produktu v podniku 

    Kříž, Pavel
    Práce se zabývá udržitelným rozvojem podniku se zaměřením na PLM systém v prostředí průmyslového podniku. V teoretické části je popsán životní cyklus produktu (PLM), jeho nároky a přínosy se zaměřením na oblast mechatroniky. ...