Now showing items 1-4 of 4

 • Kotel na spoluspalování plynů 

  Mandelík, Ladislav
  Tématem této diplomové práce je navrhnout spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu. Nejdříve byl proveden stechiometrický výpočet směsi plynů. Poté následovalo určení základních rozměrů teplosměnných ploch ...
 • Návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Zaidullina, Liliia
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh dvoutlakého vertikálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou. Tato práce se soustředí na tři hlavní cíle. Prvním cílem je popsat kotel na odpadní teplo, jeho základní ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Michalica, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem roštového kotle s přirozenou cirkulací na spalování kontaminované biomasy. Výkon kotle je výkon 45 t/h. Vyrábí přehřátou páru s výstupními parametry 440 °C a 4,2 MPa při teplotě ...
 • Roštový kotel na spalování tříděného odpadu 

  Krolák, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom parného kotla na spaľovanie triedeného odpadu o výkone 70 t/h. Zadanie práce obsahuje požadované výstupné parametre pary a zloženie paliva. Zo zadaných hodnôt zloženia paliva je ...