Now showing items 1-1 of 1

  • Studie efektivnosti využití linky ve vybraném provozu 

    Kašpárek, Jan
    Diplomová práce se zaměřuje na studii efektivnosti využití výrobní linky ve vybraném podniku. Cílem této práce je najít úzká místa ve výrobním procesu a navrhnout taková řešení, která povedou k časové úspoře. Výrobní linka ...