Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace vakuového odvzdušnění vstřikovací formy 

  Rohlínková, Marie
  Práce předkládá návrh optimalizace odvzdušnění forem vykazujících bubliny nebo nízkou kvalitu studených spojů. Na základě literární studie problematiky odvzdušnění vstřikovacích forem bylo navrženo použití vakuového ...
 • Výroba kroužku Pall 

  Wajda, Jakub
  Práce předkládá návrh vstřikovací formy se studeným vtokovým systémem pro zhotovení součástky typu Pall kroužek z polypropylenu. Na základě studia dané problematiky byla jako nejvhodnější metoda výroby zvolena technologie ...
 • Výroba uzávěrů lahví 

  Bělaška, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu uzávěru s dětskou pojistkou, který je určen pro plastové láhve. Nejprve je proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce a stanovena kritéria, které ...