Now showing items 1-5 of 5

 • Estimace rychlosti vozidla 

  Roštek, Martin
  Rýchlosť vozidla je jednou z kľúčových stavových premenných, ktorej znalosť je potrebná v reálnom čase a s vysokou presnosťou, aby mohla slúžiť ako vstupná veličina pre systémy kontroly dynamiky vozidla. Jej priame meranie ...
 • Návrh 3D joysticku se šesti stupni volnosti 

  Magyerka, Ladislav
  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť kompletné ovládacie zariadenie so šiestimi stupňami voľnosti na použitie v počítačových simulátoroch. Po prieskume súčasných dostupných zariadení sa ďalej vytvoril model mechanizmu ...
 • Návrh a realizace technologického demonstrátoru senzorické sítě pro diagnostické účely 

  Venglář, Vojtěch
  Účelem této práce byl návrh a realizace prototypu senzorické sítě s topologií binárního stromu (dle patentu CZ 306855 B6). Součástí realizace bylo zhodnocení funkčnosti tohoto typu sítě. Nejprve byl vypracován přehled ...
 • Návrh dokovací stanice pro mobilní robot 

  Obšil, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh dokovací stanice pro autonomní mobilní robot Breach. Dokovací stanice má za úkol připojení robota ke zdroji napájení bez asistence lidské obsluhy za účelem nabití jeho baterií. Teoretická ...
 • Realizace lokalizačního systému pro mobilní robot B2 

  Korytár, Lukáš
  Diplomová práce implementuje lokalizační a navigační rutiny na mobilní robot B2, aby bylo dosaženo autonomního pohybu v prostředí popsaném pouze mapou cest. Ke tvorbě SW byl využit framework ROS. Rešeršní část popisuje ...