Now showing items 1-1 of 1

  • Runge-Kuttovy metody 

    Kroulíková, Tereza
    Tato práce se zabývá Runge--Kuttovými metodami pro počáteční problém. Práce začíná analýzou Eulerovy metody a odvozením podmínek řádu. Jsou představeny modifikované metody. Pro dvě z nich je určen jejich řád teoreticky a ...