Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh experimentálního robotického pracoviště pro manipulační operace 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního pracoviště s průmyslovými roboty pro manipulační operace, jež bude sloužit pro edukativní a demonstrační účely. Práce se zabývá integrací dílčích systémů, resp. návrhem ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Sobotka, Tomáš
  Návrh pracoviště pro robotizované svařování zadané součásti s neměnnou technologií. Návrhy subsystémů pracoviště zajišťující požadovanou funkci a parametry. Řešení bezpečnosti celkového modelu a jeho transformace do ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Majer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně ...
 • Návrh robotické buňky pro manipulační operace 

  Hoplíček, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotické buňky pro manipulační operace. Pomocí dvou robotů jsou prováděny manipulační operace s objekty mezi vstupním otočným stolem, stanicí s pulzním vláknovým laserem, pro popis výrobků, ...
 • Návrh robotické buňky pro navařování sklářských forem 

  Záveský, Filip
  Účelem této diplomové práce je navrhnout výrobní buňku s robotem, která automatizuje proces navařování tvrdokovu na povrch sklářské formy. Robot zde dělá manipulační operace mezi vstupem, indukčním ohřevem, navařovacím ...
 • Návrh robotické buňky pro svařování a manipulaci 

  Lukačovič, Peter
  Účelom tejto diplomovej práce je návrh robotickej bunky pre bodové zváranie a následne manipuláciu s dielmi určenými pre automobilový priemysel. Bunka má pozostávať z otočného stolu ovládaného obsluhou linky a sústavou ...
 • Návrh robotické buňky pro svařování rámu motocyklu 

  Dvorník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce robotického pracoviště pro svařování rámu motocyklu. Na začátku práce jsou stanoveny parametry svařovací linky. Dále je popsán rozbor svařovaného rámu motocyklu. Následuje ...