Now showing items 1-1 of 1

  • Senzor měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji 

    Lavička, Jiří
    Tato práce je tvořena popisem návrhu a výroby zařízení k měření rychlosti vzduchu vytvořeného v rámci její praktické části. V úvodu jsou uvedeny základní teoretické informace vztahující se k dané problematice, v dalších ...