Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh čištění odpadních plynů 

    Kubík, Michal
    Diplomová práce se zabývá problémem nečistot v odpadních a generovaných plynech. Tyto plyny jsou obvykle nízko výhřevné s poměrně vysokými obsahy nejrůznějších nečistot, které jsou hlavním problémem těchto plynných paliv. ...