Now showing items 1-5 of 5

 • Kotel na spoluspalování plynů 

  Mandelík, Ladislav
  Tématem této diplomové práce je navrhnout spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu. Nejdříve byl proveden stechiometrický výpočet směsi plynů. Poté následovalo určení základních rozměrů teplosměnných ploch ...
 • Optimalizace podmínek zplyňování biologicky rozložitelných odpadů 

  Elbl, Patrik
  Diplomová práce má za cíl pojednat o zplyňování biologicky rozložitelných odpadů. Teoretická část se zabývá zplyňováním se zaměřením na fáze zplyňování, druhy zplyňovacích reaktorů a polutanty obsažené v generovaném plynu, ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Michalica, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem roštového kotle s přirozenou cirkulací na spalování kontaminované biomasy. Výkon kotle je výkon 45 t/h. Vyrábí přehřátou páru s výstupními parametry 440 °C a 4,2 MPa při teplotě ...
 • Roštový kotel na spalování tříděného odpadu 

  Krolák, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom parného kotla na spaľovanie triedeného odpadu o výkone 70 t/h. Zadanie práce obsahuje požadované výstupné parametre pary a zloženie paliva. Zo zadaných hodnôt zloženia paliva je ...
 • Testování teplených zdrojů spalujících dřevo a dřevěnou štěpku 

  Staňo, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku testovania spaľovacieho zariadenia a procesu spaľovania dreveného paliva. Cieľom práce je oboznámiť sa s danou problematikou a analyzovať riešenia monitorovania a riadenia ...