Now showing items 1-4 of 4

 • Chování mazaných kontaktů za vysokých skluzů 

  Adam, Jakub
  Cílem této diplomové práce je popsat vliv jednotlivých provozních parametrů na tloušťku a rozložení teploty elastohydrodynamického kontaktu za vysokého skluzu. Pomocí optické interferometrie je stanoveno rozložení tloušťky ...
 • Experimentální studium nestabilit mazacího filmu kluzného ložiska 

  Stifter, Jan
  Tato práce se zabývá experimentálním studiem nestabilit vyvolaných mazivem, které se vyskytují u rotorů uložených v kluzných ložiskách. V práci je čtenář nejprve obeznámen s vlastními nestabilitami víření a tlučení oleje. ...
 • Laboratorní metody testování kluzných ložisek spalovacích motorů 

  Loveček, Libor
  Cílem této práce je nastavit obdobné tribologické podmínky na různých úrovních testování a stanovit výsledné parametry, které lze srovnávat se speciálním testovacím zařízením určeným pro testování kluzných ložisek.
 • Vliv kontaminace a degradace maziva na chování mazacího filmu 

  Strnad, Jan
  Kontaminace a degradace maziva je jednou z hlavních příčin neočekávaného selhání tribologických uzlů. V důsledku toho se v praxi zavádí různé úrovně údržby, které vedou k prodloužení životnosti mazaného uzlu. Tyto systémy ...