Now showing items 1-1 of 1

  • Nelineární dynamické systémy a chaos 

    Tesař, Lukáš
    Diplomová práce pojednává o nelineárních dynamických systémech, zejména pak typických průvodních jevech jako jsou bifurkace nebo chaotické chování. Základní teoretické poznatky jsou aplikovány při analýze vybraných ...