Now showing items 1-7 of 7

 • Atypické využití karuselového soustruhu 

  Ondráček, Ivo
  Diplomová práce se v první části zabývá stručnou rešerší soustružnických operací a charakteristikou svislých soustruhů s popisem jednotlivých částí. Dále jsou uvedeny možnosti i typický sortiment svislého soustruhu a ...
 • Materiál elektrod pro elektroerozivní obrábění 

  Bednář, Šimon
  Diplomová práce se zabývá problematikou volby grafitového materiálu využívaného pro výrobu nástrojových elektrod při elektroerozivní obrábění. Práce je rozdělena do třech částí. Teoretická rešerše nekonvenční technologie ...
 • Obrábění odlitku převodovky na CNC stroji 

  Hložek, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění zvolené převodové skříně na CNC stroji. V první části je řešena teorie ohledně převodovek a hliníkové slitiny, ze které je vybraná skříň vyráběna. V druhé praktické části je řešen ...
 • Racionalizace technologie obrábění 

  Plančar, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních opatření pro obráběcí pracoviště společnosti Siemens. Obráběnými kusy jsou hřídele, základní součásti vyráběných elektromotorů. Úvodní část této studie popisuje teoretické ...
 • Racionalizace výroby segmentu tvářecího nástroje 

  Pilař, Radek
  Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby tvářecího segmentu, který se vyrábí ve firmě OMNI-X CZ. Seznámení se s výrobkem „tvářecí segment“, nastínění problematiky výroby tvářecího segmentu s možností vylepšení výroby. ...
 • Ruční pracovní nářadí pro renovační účely 

  Klika, Jiří
  Diplomová práce se zabývá renovací traktoru Zetor 6911 s využitím metod ručního obrábění kovů. Teoretická část je zaměřena na historický vývoj obrábění a charakteristiku jednotlivých metod ručního obrábění. Mezi možnosti ...
 • Technologie výroby vřetena frézovací hlavy 

  Měrka, Tibor
  Práce se zaobírá chemicko-tepelným zpracováním vřetena frézovací hlavy a sestavením technologického postupu výroby této součásti. Úvodní část práce obsahuje seznámení s funkcí vřetena frézovací hlavy a s požadavky, které ...