Now showing items 1-1 of 1

  • Navařování kobaltové slitiny plazmou 

    Paleta, Petr
    Tato práce se zabývá navařováním kobaltových slitin plazmou. V teoretické části práce byly popsány vhodné kobaltové slitiny pro navařování plazmou, a pro navařování dané konkrétní součásti byla zvolena kobaltová slitina ...