Now showing items 1-2 of 2

  • Design biolampy 

    Straková, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá designem biolampy. Nejdříve je produkt podroben analýze historické, technické a designérské. Na základě zjištění z těchto analýz je navržena nová podoba tohoto přístroje splňující ergonomické, ...
  • Design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu 

    Tomášková, Lucie
    Tématem diplomové práce je design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu. Produkt je nejdříve analyzován z designerské a technické stránky. Na základě analýz jsou určeny cíle práce a je navržen nový design, který ...