Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření DOA organizace v prostřední VUT v Brně 

    Panáček, Jiří
    Tato diplomova prace se zabyva tematem vytvořeni DOA organizace v prostředni VUT v Brně. Jejim cilem je rešerše předpisovych požadavků na DOA, navrh postupu ziskani Opravněni organizace k vyvoji a projektovani a sumarizace ...