Now showing items 1-1 of 1

  • CFD modelování mísení kapalin v potrubí 

    Pavlíček, David
    Tato práce je zaměřena na počítačové modelování mísení kapalin v potrubí především pak statickými mísiči. Hlavním cílem je provést analýzu několika vybraných statických mísičů v konkrétní průmyslové aplikaci, a to dávkování ...