Now showing items 1-2 of 2

  • Aproximace prostorově distribuovaných hierarchicky strukturovaných dat 

    Smejkalová, Veronika
    Prognóza produkce odpadu je důležitou informací pro plánování v oblasti odpadového hospodářství. Historická data často disponují pouze krátkou časovou řadou, kde tradiční prognostické přístupy selhávají. Tato práce navrhuje ...
  • Rozptylové studie pro logistické modely 

    Dvořáček, Jan
    Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...