Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace způsobu očkování litiny s kuličkovým grafitem 

    Ulm, Daniel
    Diplomová práce se v teoretické části zabývá klasifikací litin, výrobou litiny s kuličkovým grafitem, jejím očkováním a modifikací a hodnocením kvality za pomocí termické analýzy, obrazové analýzy a zkoušek mechanických ...