Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza opotřebení nástrojů s břity z cermetů při soustružení 

  Kunkela, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání cermetových materiálů, které mají být následně využity na výrobu břitů pro výstružníky. Obsahuje přehled současného stavu trhu s vystružovacími nástroji a dále také současný stav ...
 • Analýza opotřebení VBD při soustružení hlavňových ocelí 

  Balíček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá volbou vhodné VBD pro podélné soustružení hlavňové oceli OCHN3MFA. V teoretické části, sloužící jako podklad pro experimentální část, byla rozebrána technologie soustružení, nástrojové materiály ...
 • Návrh inovace výroby patního hřebového implantátu 

  Duda, Jan
  V této diplomové práci je zpracován návrh inovace výroby patního hřebového implantátu. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů stávající výroby. Jsou zde uvedeny informace o používaných materiálech k ...
 • Návrh na zefektivnění výroby polotovarů pro hlavně 

  Zemánek, Patrik
  Tato práce je zaměřena na výrobu hlavní a její problematiku. Představení firmy Česká zbrojovka a.s. a definice ručních palných zbraní je zahrnuto také v této práci. Provedená analýza současného stavu technologického postupu ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Cvrkal, Richard
  Diplomová práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na zpracování téma týkající se obrábění, se zaměřením na vrtání. Praktická část je zaměřena na vrtání hlubokých děr a testování ...