Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza opotřebení nástrojů s břity z cermetů při soustružení 

  Kunkela, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání cermetových materiálů, které mají být následně využity na výrobu břitů pro výstružníky. Obsahuje přehled současného stavu trhu s vystružovacími nástroji a dále také současný stav ...
 • Analýza opotřebení VBD při soustružení hlavňových ocelí 

  Balíček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá volbou vhodné VBD pro podélné soustružení hlavňové oceli OCHN3MFA. V teoretické části, sloužící jako podklad pro experimentální část, byla rozebrána technologie soustružení, nástrojové materiály ...
 • Návrh efektivnější technologie výroby dveří pro rozváděč UniGear 

  Drobilič, Ivo
  Diplomová práce se zabývá rozborem vhodných technologií pro výrobu dveří rozváděče UniGear s návrhem efektivnější technologie výroby. Vlastní práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, v nichž jsou v první části popsány ...
 • Návrh inovace výroby patního hřebového implantátu 

  Duda, Jan
  V této diplomové práci je zpracován návrh inovace výroby patního hřebového implantátu. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů stávající výroby. Jsou zde uvedeny informace o používaných materiálech k ...
 • Návrh na zefektivnění výroby obráběného dílu předpažbí 

  Řezníček, Vojtěch
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh na zefektivnění výroby obráběného dílu předpažbí. Cílem práce je zhodnocení současného obráběcího procesu, návrh možné inovace, volba nejlepší cesty a výroba součásti. Závěr ...
 • Návrh na zefektivnění výroby polotovarů pro hlavně 

  Zemánek, Patrik
  Tato práce je zaměřena na výrobu hlavní a její problematiku. Představení firmy Česká zbrojovka a.s. a definice ručních palných zbraní je zahrnuto také v této práci. Provedená analýza současného stavu technologického postupu ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Cvrkal, Richard
  Diplomová práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na zpracování téma týkající se obrábění, se zaměřením na vrtání. Praktická část je zaměřena na vrtání hlubokých děr a testování ...
 • Návrh výroby držáků řízení předního kola pro studentskou formuli TU Brno Racing 

  Vašek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou držáků řízení pro pravé přední kolo formule Dragon 4 týmu TU Brno Racing. V teoretické části je popsána soutěž Formule Student, včetně samotných držáků řízení, u kterých byla popsána ...