Now showing items 1-1 of 1

  • Deformační a napěťová analýza dolní čelisti s fixátorem 

    Semerák, Jaroslav
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou fixace zlomenin dolní čelisti pomocí komerčně vyráběných fixátorů. K danému tématu byla vypracována podrobná rešeršní studie na základě dostupné literatury. V práci je mimo jiné ...