Now showing items 1-2 of 2

  • Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu 

    Zbořil, Jan
    Tématem této diplomové práce je design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky stroje, ale zároveň přichází s invenčním řešením, jak lépe zpřístupnit ozařování onkologicky ...
  • Design přístroje pro mikrovlnnou diatermii 

    Havlíčková, Klára
    Tématem mé diplomové práce je design přístroje pro mikrovlnnou diatermii. Cílem je zlepšit tvarové, ergonomické, technické a celkové vizuální řešení současných přístrojů pro mikrovlnnou diatermii a současně inovovat tuto ...