Now showing items 1-1 of 1

  • Ultrajemné částice generované spalovacím procesem 

    Sitek, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou produkce jemných a ultrajemných částic při termickém rozkladu a spalování biomasy. V úvodu je popsána biomasa z hlediska využití jako paliva. Následuje část popisující vznikající ...