Now showing items 1-2 of 2

  • Cliffordovy algebry v kolorimetrii a analýze obrazu 

    Tichý, Radek
    Tato práce se zabývá využitím konformní geometrické algebry CGA pro zpracování barevného obrazu. Zaměřuje se především na segmentaci barev. K tomuto účelu není vhodné pracovat v barevném prostoru RGB. Z tohoto důvodu je ...
  • Geometrické postupy v řízení robotických hadů 

    Vechetová, Jana
    Tato diplomová práce se zabývá popisem řiditelnosti specifického robotického hada, který se nazývá trident snake robot. Tento robot je řazen mezi neholonomní systémy. Model je převeden do jazyka diferenciální geometrie a ...