Now showing items 1-1 of 1

  • Dopravník obrobků 

    Vaníček, David
    Diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro manipulaci s klikovými hřídeli v pružných výrobních linkách. V první části jsou popsány typy výrobních linek a možné způsoby mezioperační manipulace. S ohledem na vhodnost ...