Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace klopné tuhosti nápravy automobilu 

    Herman, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá určováním klopné tuhosti nápravy s torzní příčkou. Jsou zde popsány experimentální i analytické metody, jejich užití a následné porovnání na kon-krétním typu nápravy. V této práci je také ...
  • Konstrukční návrh zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Hanych, Jaroslav
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. Rešeršní část shrnuje obecně známé metody pro měření polohy těžiště a momentů setrvačnosti vozidla. Stěžejní částí práce je konstrukční návrh ...