Now showing items 1-2 of 2

  • Aerodynamická analýza poddajného křídla kluzáku 

    Jurina, Marek
    Tato práce se zabývá určením vlivu poddajnosti křídla kluzáku na změnu rozložení zatížení. Pro určení vlivu poddajnosti byla provedena FSI analýza využívající modální superpozici. Analýza byla ověřena analytickým výpočtem. ...
  • Návrh podvozku malého dvoumístného letounu 

    Trojánek, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá úpravou podvozku letounu za splnění podmínek předpisu CS-23, neboť stávající přistávací zařízení není možno v souladu s tímto předpisem certifikovat. V prvé řadě řeší, jaký typ podvozku je ...