Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modelování proudového pole s odtržením 

    Šamša, Petr
    Diplomová práce se zabývá problematikou modelování proudového pole s odtržením. V práci je probrán teoretický základ modelování turbulentního proudění spolu s uvedením rovnic turbulentních RANS modelů a popisu přístupů k ...